Özgün Araştırma

Çocuklarda Kutanöz Leishmaniasis: Tek Merkez Deneyimi
  • Ayşe Kaman
  • Gönül Tanır
  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Özge Metin
  • Türkan Aydın Teke
  • Fatma Nur Öz
  • Mesut Mungan
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 214-218 DOI: 10.5152/tpd.2017.5118