Özgün Araştırma

Praziquantel Enjeksiyonluk Çözeltinin Kedi ve Köpek Sestodlarına Etkisi
  • Erkut TÜZER
  • Zahide BİLGİN
  • Kerem ÖTER
  • Süleyman ERÇİN
  • Recep TINAR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 17-20

Olgu Sunumu

Malavi Gölünden Bulaşan Persistan Bir Üriner Şistozomiyaz Olgusu
  • Mustafa Taner Yıldırmak
  • Funda Şimşek
  • Habip Gedik
  • Arzu Kantürk
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 191-192 DOI: 10.5152/tpd.2012.46