Özgün Araştırma

Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
  • Zeynep Özlem Doğan Şığva
  • Ezgi Eylül Hasvatan
  • Gizem Gülen
  • Remzi Uslu
  • Beyza Eryıldız
  • Cenk Durmuşkahya
  • Hüsniye Kayalar
  • Ahmet Özbilgin
  • Metin Korkmaz
  • Cumhur Gündüz
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168 DOI: 10.5152/tpd.2017.5451