Özgün Araştırma

Endemik Olmayan Bir Bölgede Periferik Kan Örneği İncelemesinde Saptanan Plasmodium Türlerinin Değerlendirilmesi
 • Adil Karadağ
 • Nevzat Ünal
 • Keramettin Yanık
 • Recep Borucu
 • Murat Günaydın
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2015.3575
Sıtma: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Asuman ŞENGÖZ İNAN
 • İlknur ERDEM
 • Derya ÖZTÜRK ENGİN
 • Gülden HİTİT
 • Nurgül CERAN
 • Seniha ŞENBAYRAK
 • Seyfi Çelik ÖZYÜREK
 • Emin KARAGÜL
 • Paşa GÖKTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 147-151

Olgu Sunumu

Sporadik Bir Bölgede: Dört İmport Sıtma Olgusu
 • Emine Parlak
 • Ayşe Ertürk
 • Yasemin Çayır
 • Mehmet Parlak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 161-164 DOI: 10.5152/tpd.2013.36