Özgün Araştırma

Ordu Yöresi Bal Arılarında Nosemosis Hastalığının Varlığı ve Dağılımı
 • Mustafa Yaman
 • Emine Şeyma Yarılgaç
 • Beyza Gonca Güner
 • Ömer Ertürk
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 47-51 DOI: 10.5152/tpd.2015.3783
Ordu İlinde 2002-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yeliz Çetinkol
 • Arzu Altunçekiç Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 69-72 DOI: 10.5152/tpd.2013.18
Ordu İlinden Alınan Su Örneklerinde Blastocystis Alt Türlerinin Araştırılması
 • Zeynep Kolören
 • Ülkü Karaman
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 111-117 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5976 PMID:31502772
Ordu İlinde Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Demodex Türlerinin Epidomiyolojisi
 • Ülkü Karaman
 • Zeynep Kolören
 • Özgür Enginyurt
 • Ali Özer
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 166-171 DOI: 10.5152/tpd.2014.3517