Olgu Sunumu

İstanbul'da Bir Hastada Gözlenen Oftalmomiyazis Eksterna Vakası
  • Aylin Ardagil Akçakaya
  • Fatma Sargın
  • Zeki İlke Aslan
  • Neslihan Sevimli
  • Fariz Sadigov
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2014.3512
Oftalmomiyazis Eksterna: Olgu Sunumları
  • Kemal Yar
  • Altan Atakan Özcan
  • İ. Soner Koltaş
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 224-226 DOI: 10.5152/tpd.2011.57