Özgün Araştırma

Konya Yöresinde Yumurta Tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Funda ALTINÖZ
 • Cahit BABÜR
 • Selçuk KILIÇ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 4-6
Konya’da Özel Bir Mezbahada Kesilen Koyunlarda Karaciğer Hidatidozunun Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Uğur Uslu
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Bayram Şenlik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 5-10 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6883 PMID:33685061
Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Phtihiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 43-49
Akşehir Gölü (Konya)’ndeki Bazı Balıkların (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cobitis simplicispinna Hanko, 1924) Ektoparazit Faunası Üzerinde Araştırmalar
 • Kürşat KARTAL
 • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 101-106
Konya’da Halkalı Sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus Mallophaga: Lipeuridae) Enfestasyonu
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 125-127
Türkiye’de, Beyaz bir Pelikanda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) İlk Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) Bulgusu
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 128-131
Türkiye’de, Konya Yöresindeki Yaban Tavşanlarında (Lepus europaeus L.) Bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae)Türlerinin Yaygınlığı
 • Bilal DİK
 • Ugur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 146-148
Türkiye’de ilk Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: Actinedida: Cheyletidae) olgusu ve Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) (Diptera: Pupipara: Hippoboscidae)’ lerdeki yaygınlığı
 • Bilal Dik
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 169-173 DOI: 10.5152/tpd.2012.40
Konya’daki Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Gece Uçuş Aktiviteleri
 • Bilal DİK
 • Recep ERGÜL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 213-216

Dergi Arşivi

Makale Araçları