Özgün Araştırma

Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
 • Döndü Mutlu
 • Cihangir Akdemir
 • Emel Uzunoğlu
 • Şahin Direkel
 • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149
Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde Akar Varlığının Araştırılması
 • Emel Uzunoğlu Karagöz
 • Cihangir Akdemir
 • Şahin Direkel
 • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 92-95 DOI: cihangir.akdemir@giresun.edu.tr

Olgu Sunumu

Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica
 • Bekir Çelebi
 • Ayşegül Taylan Özkan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2014.3501