Özgün Araştırma

Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
  • Döndü Mutlu
  • Cihangir Akdemir
  • Emel Uzunoğlu
  • Şahin Direkel
  • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460

Olgu Sunumu

Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica
  • Bekir Çelebi
  • Ayşegül Taylan Özkan
  • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2014.3501