Özgün Araştırma

Hastanemizde Dört Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 1-3
Elazığ Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ovis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
 • Kürşat ALTAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 17-21
Elazığ’daki Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Ektoparazit ve Bağırsak Paraziti Yaygınlığının Araştırılması
 • Mustafa YILMAZ
 • Ebru KORKMAZ
 • Selahattin KARAKOÇ
 • Şahin YAZTÜRK
 • Ahmet KİZİRGİL
 • Yusuf YAKUPOĞULLARI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 139-141
Elazığ ve Bingöl İllerinde 2005-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ahmet ERENSOY
 • Salih KUK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 152-154 DOI: 10.5152/tpd.2010.02
Elazığ’da 1996–2004 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
 • Mustafa KAPLAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 265-267