Olgu Sunumu

Bir Yetişkinde Dev Beyin Hidatik Kisti: Yeni Bir Olgu Sunumu
  • Kazem Ghaemi
  • Mohamad Ali Masoudifar
  • Marouf Mehdi
  • Rahmat Solgi
  • Amir Tavakoli Kareshk
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 76-79 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6921

Dergi Arşivi

Makale Araçları