Özgün Araştırma

İzmir’de Sosyo-ekonomik Olarak Farklı İki Okulda Baş Biti Yaygınlığının Araştırılması
 • Mehmet Karakuş
 • Aylin Arıcı
 • Seray Özensoy Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 32-36 DOI: 10.5152/tpd.2014.3447
İzmir ve Çevresinde Bir Yılda (Mayıs 2009-Nisan 2010) Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Aylara Göre Dağılımı-Asid Fast ve Modifiye Trichrome Boyama Sonuçları
 • Nevin Turgay
 • Ayşegül Ünver-Yolasığmaz
 • Tuba Oyur
 • Selin Bardak-Özcem
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 71-74 DOI: 10.5152/tpd.2012.18
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Kene Tutması Yakınması ile Başvuran Olguların Araştırılması
 • Leyla Över
 • Tonay Nur Yapar
 • Nur Yapar
 • Serkan Bakırcı
 • Türkan Günay
 • Çiler Akısü
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 75-81 DOI: 10.5152/tpd.2012.19
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2011‐2018 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Ceren Ergüden Gürbüz
 • Abdurrahman Gülmez
 • Soykan Özkoç
 • Tonay İnceboz
 • Özlem Miman
 • Ümit Aksoy
 • Songül Bayram Delibaş
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 83-87 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6662
Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Hüseyin Hakan Er
 • Serdar Güngör
 • Selçuk Kaya
 • Mustafa Demirci
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 90-93 DOI: 10.5152/tpd.2015.3713
Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata)’nın Dicrocoeliidae Larval Safhalarıyla İzmir (Türkiye)’de Doğal Enfeksiyonu
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 150-153
İzmir Civarındaki Evcil Atların ( Equus caballus Linnaeus, 1758) Arka Bağırsağında Tespit Edilen Siliyatlardan Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 169-171
Tahtalı Baraj Gölü’ndeki (İzmir) Sazan’ın (Cyprinus carpio L., 1758) Metazoon Parazitleri
 • Hatice Karakişi
 • Seda Demir
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 174-177 DOI: 10.5152/tpd.2012.41

Özgün Araştırma

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bir Yılda Başvuran Toksoplasmosis Şüpheli Hastaların ELISA Yöntemiyle Taranması
 • Meral TÜRK
 • Serdar GÜNGÖR
 • Deniz BAYRAM
 • Nurdan BİLGİN
 • Hakan ER
 • Nükhet KURULTAY
 • Metin TÜRKER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 80-82
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2002- Haziran 2003 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Meral TÜRK
 • Aslı Gamze ŞENER
 • Mustafa ORHON
 • Koray CANDÜZ
 • Süreyya GÜL YURTSEVER
 • Metin TÜRKER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 100-102

Olgu Sunumu

İzmir’de Bir Zebrada Görülen Parazitler
 • Ayşen Beyazıt
 • Mevlüt Melih Selver
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 204-206 DOI: 10.5152/tpd.2011.51
İzmir Doğal Hayatında Yaşayan bir Avrasya Porsuğunda (Meles meles) Toxoplasma gondii'nin Saptanması
 • Muhammet Karakavuk
 • Duygu Aldemir
 • Esra Atalay Şahar
 • Hüseyin Can
 • Hüseyin Gökhan Özdemir
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
 • Adnan Yüksel Gürüz
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 237-239 DOI: 10.5152/tpd.2018.5884