Özgün Araştırma

Bir Koyun Çiftliğindeki İshalli Kuzularda Cryptosporidiosis
 • Bülent ULUTAŞ
 • Hüseyin VOYVODA
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 15-17
Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis
 • Oktay ALVER
 • Aslıhan ÖZTÜFEKÇİ
 • Endert KURT
 • Cüneyt ÖZAKIN
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 199-201

Özgün Araştırma

Yaygın Değişken Bağışıklık Yetmezliği Olgularında Paraziter İshal Sıklığı
 • Serhat Uysal
 • Varol Tunalı
 • Eylem Akdur Öztürk
 • Ömür Ardeniz
 • Meltem Işıkgöz Taşbakan
 • Hüsnü Pullukçu
 • Seray Özensoy Töz
 • Nevin Turgay
 • Bilgin Arda
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 67-71 DOI: 10.5152/tpd.2016.4687
Olgu Sunumu: Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli İnfeksiyonu
 • Özgür KORU
 • R. Engin ARAZ
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Sibel ERGÜVEN
 • Müjdat YENİCESU
 • Bayram PEKTAŞ
 • Mehmet TANYÜKSEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 98-100
İshalli Hastalarda Bağırsak Amebiyazının Adezin Antijen Testi ve Direkt Mikroskopi ile İncelenmesi
 • Dilara Yıldırım
 • Mürşit Hasbek
 • Naim Nur
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 155-158 DOI: 10.5152/tpd.2014.3478

Olgu Sunumu

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu
 • Süleyman YAZAR
 • Selçuk MISTIK
 • Ozan YAMAN
 • Orhan YILDIZ
 • Hanife ÖZCAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 85-88
Gastrointestinal Semptomlarla Seyreden Üç Pentatrichomonas hominis Olgusu
 • Nihal Doğan
 • Nazmiye Ülkü Tüzemen
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 168-170 DOI: 10.5152/tpd.2018.4846