Cilt 42, Sayı 1

Mart 2018
(6) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Takip Edilen P.falciparum Sıtmalı Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Retrospektif Analiz
  • Ayşe Sağmak Tartar
  • Ayhan Akbulut
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 1-5 DOI: 10.5152/tpd.2018.5426
Internal Transcribed Spacer (ITS) Sekans Polimorfizmlerinin Trichomonas vaginalis Genotiplendirmesinde Yöntem Olarak Kullanılması
  • Hatice Ertabaklar
  • Sema Ertuğ
  • Serçin Özlem Çalışkan
  • Erdoğan Malatyalı
  • Bülent Bozdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 6-10 DOI: 10.5152/tpd.2018.5503
Leishmania tropica Üzerinde In vitro ve In vivo İlaç Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
  • Ahmet Özbilgin
  • İbrahim Çavuş
  • Ahmet Yıldırım
  • Tuğba Kaya
  • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 11-19 DOI: 10.5152/tpd.2018.5554
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı
  • Koray Öncel
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 20-27 DOI: 10.5152/tpd.2018.5718
Nijerya’daki Afrika Kaya Pitonlarındaki Hemogregarin Genetik Çeşitlilik Coğrafik Bir Paterni Göstermektedir
  • Henry Olanrewaju Jegede
  • Beatriz Tomé
  • Ana Perera
  • Temidayo O. Omobowale
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 28-32 DOI: 10.5152/tpd.2018.5608
Samsun’da Aşağı Kızılırmak Deltasında Yaşayan Üç Kaya Balığının (Actinopterygii: Gobiidae) Karşılaştırmalı Metazoan Parazit Faunası
  • Arzu Güven
  • Türkay Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 33-38 DOI: 10.5152/tpd.2018.5635

Derleme

Türkiye’de Zoonotik Hastalıklara Genel Bakış: Tek Sağlık Konsepti ve Gelecek Tehditler
  • Abdullah İnci
  • Mehmet Doğanay
  • Aykut Özdarendeli
  • Önder Düzlü
  • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 39-80 DOI: 10.5152/tpd.2018.5701
Amerika Kıtasına Seyahat Edenlerde Risk Oluşturabilecek Paraziter Enfeksiyonlar ve Alınacak Önlemler
  • Mehmet Aykur
  • Muhammet Karakavuk
  • Ayşegül Ünver
  • Hande Dağcı
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 81-89 DOI: 10.5152/tpd.2018.5255

Olgu Sunumu

Nadir Bir Blefarit Nedeni Olgusu: Pitriazis Palpebrarum
  • Fatma Altınsoy
  • Oktay Alver
  • Selim Doğanay
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 90-92 DOI: 10.5152/tpd.2018.4824
Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Bir Ürogenital Miyaz
  • Ahmet Rıza Şahin
  • Ufuk Ölker
  • Selçuk Nazik
  • Selma Güler
  • Ekrem Kireçci
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 93-95 DOI: 10.5152/tpd.2018.5430
Bir Kedide (Felis catus) Felicola subrostratus (Burmeister, 1838) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu
  • Bilal Dik
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 96-100 DOI: 10.5152/tpd.2018.5634

Dergi Arşivi

Makale Araçları