Olgu Sunumu

Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu

10.5152/tpd.2014.3228

  • Yunus Emre Beyhan
  • Mesut Mungan
  • Cahit Babür

Gönderim Tarihi: 09.05.2013 Kabul Tarihi: 30.10.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):48-50

Keneler insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen ektoparazitlerdir. Birçok hastalık etkenine vektörlük yaparak hastalıkların yayılmasında önemli rol oynamakta ve insan sağlığını tehdit etmektedirler. Türkiye’de birçok kene türü bulunmakla birlikte, Amblyomma soyu daha çok Güney Amerika ve Afrika’da görülmektedir. Sunulan olguda Afrika seyahati sonrası ülkeye dönen kişi kene tutunması şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve parazitoloji laboratuvarına getirilen kene Ablyomma spp. nimfi olarak teşhis edilmiştir. Bu olgu yurtdışı seyahatlerde kene tutunmasına dikkat çekmek ve bu kenelerin yurtdışı kaynaklı hastalık etkenlerini bulaştırabileceğini göstermek için sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 48-50)

Anahtar Kelimeler: Kene, Amblyomma, Afrika, Seyahat