Özgün Araştırma

Yozgat İl Merkezinde Farklı Sosyo-Ekonomik Bölgelerdeki İki İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • Ahmet Duran ATAŞ
  • Ahmet ALİM
  • Mehmet ATAŞ
  • Müge OĞUZKAYA ARTAN

Gönderim Tarihi: 25.03.2008 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):261-265

Bağırsak parazitleri hijyen kurallarına yeterince dikkat edemeyen çocuklarda sık görülmekte, bedensel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda, Yozgat İl merkezinde bulunan, sosyo-ekonomik yönden farklı iki ilköğretim okullarında bağırsak parazitleri insidansını belirlemek ve öğrencilere parazit hastalıkları konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilere selofanbant yöntemi uygulanmış, alınan dışkılar nativ-lugol ve çoklaştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Ayrıca öğrenciler bağırsak parazitleri hakkında bilgilendirilmiştir. Toplam 367 öğrencinin 128'inde (%34,9) parazit bulunmuştur. En sık rastlanan parazit Entamoeba coli 59 (%16,1), Giardia intestinalis 57 (%15,5), Enterobius vermicularis 31 (%8,4) olmuştur. Saptanan diğer parazitler yüzdelerine göre sırasıyla Hymenolepis nana 8 (%2,2), Entamoeba histolytica/dispar 6 (%1,6), Taenia saginata 6 (%1,6), Ascaris lumbricoides 6 (%1,6) ve Trichuris trichiura 2 (%0,5) bulunmuştur. Parazit saptanan olguların %68,0’inde bir tür, %27,3’ünde iki tür, %4,7’sinde üç tür parazit saptanmıştır. Sonuç olarak; yaptığımız çalışmadan da anlaşılacağı üzere, Yozgat ilköğretim okullarında barsak parazitleri bir sağlık sorunu olarak önemini korumakta ve sosyoekonomik koşullar ile barsak parazitleri yaygınlığı arasındaki ilişki görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Parazitleri, Öğrenci, Yozgat, Türkiye