Özgün Araştırma

Yazılı Orkinos Balığında Callitetrarhynchus gracilis (Rudolphi, 1819) Olgusu

  • Ahmet AKMIRZA

Gönderim Tarihi: 30.12.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):231-232

Yazılı orkinos (Eutynnus alleteratus) balığının 23 adedinin 21 inde ( % 91.30 ) kist içinde 261 adet Callitetrarhynchus gracilis larvası bulunmuştur. Bu parazit Türkiye parazit faunası için ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Callitetrarhynchus gracilis, Yazılı orkinos, Ege denizi