Özgün Araştırma

Yabani Tavşanlarda (Lepus eurapeus, L.) Görülen Haemodipsus Türleri. Türkiye Bit Faunası İçin İki Yeni Tür

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 11.01.2007 Kabul Tarihi: 08.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):119-122

Bu makale Konya yöresindeki yabani tavşanlarda görülen Haemodipsus türleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yaban tavşanlarından (Lepus eurapeus, L.) 33 adet bit toplanmış, Haemodipsus lyriocephalus (Burmeister, 1839) ve H.setoni Ewing, 1924 olmak üzere iki tür tespit edilmiştir. Bu makalede bu türlerin morfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Haemodipsus lyriocephalus ve H.setoni Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Haemodipsus lyriocephalus, Haemodipsus setoni, Anoplura, Lepus europaeus, Türkiye