Olgu Sunumu

Yabani Bir Tavşanda (Lepus europaeus, L.) ilk Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae). Türkiye Phthiraptera faunası için yeni kayıt

10.5152/tpd.2012.62

  • Bilal Dik
  • Uğur Uslu

Gönderim Tarihi: 28.02.2012 Kabul Tarihi: 29.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):260-263

Bu çalışma Konya yöresindeki yabani tavşanlardaki (L. europaeus, L.) bit türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yabani bir tavşanın üzerinden çok sayıda bit toplanmış ve %70 alkol içinde saklanmışlardır. Daha sonra %10 KOH içinde 24 saat bekletilmiş, distile suda 24 saat yıkandıktan sonra 24 saat süreyle %70, %80, %90 ve %96’lık alkol serilerinden geçirilmiştir. Bit örnekleri Kanada balsam ile lam üzerine yapıştırılarak binoküler ışık mikroskobunda incelenmiştir. Bit örneklerinden ikisi Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966, diğerleri ise H. lyriocephalus (Burmeister, 1839) olarak teşhis edilmiştir. Bu araştırmada H. leporis’e Türkiye’deki yaban tavşanlarında ilk kez rastlanmış olup, bu tür L. europaeus’da ilk kez tespit edilmiştir. Bu makalede H. leporis’in morfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaban tavşanı, Lepus europaeus, Haemodipsus leporis, Konya, Türkiye