Özgün Araştırma

Vipera xanthina (Gray, 1849) (Ophidia: Viperidae) Türünün Venom Proteinlerinde Yaşa Bağlı Varyasyonlar

  • Hüseyin ARIKAN
  • Nurşen ALPAGUT KESKİN
  • İ. Ethem ÇEVİK
  • Çetin ILGAZ

Gönderim Tarihi: 24.04.2006 Kabul Tarihi: 02.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):163-165

Mevcut çalışmada aynı lokaliteden (Gümüldür-İzmir) toplanan üç farklı boyda (35 cm, 47 cm and 88 cm) Vipera xanthina’nın venom ekstraktları poliakrilamid jel elektroforezi ve densitometri yöntemleri ile analiz edilmiştir. İncelenen venom protein örneklerinin elektroferogramları arasında yaşa bağlı kalitatif ve kantitatif variasyonlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vipera xanthina, Zehir proteinleri, Poliakrilamid jel elektroforezi, Densitometri