Olgu Sunumu

Vücüdumuzda Nadir Alanları Tutan Hidatik Hastalık

10.5152/tpd.2015.3669

  • Hampar Akkaya
  • Bahar Akkaya
  • Sinem Gönülcü

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):78-82

Hidatik kist bizim ülkemizde endemik hastalıktır. Klinik belirtisi karaciğer ve akciğerde kist oluşumudur. Böbrek beyin, subkutanöz lokalizasyonlar nadirdir. Biz iki tane renal kist hidatik, bir tane intrakranial, bir tane subkutanöz kist hidatik olgusu raporladık. Bu olguların sunumunda ekinokokun prevelansı, tanısal özellikleri ve tedavi yönetimi tartışıldı. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 78-82)

Anahtar Kelimeler: Hidatik hastalık, ekinokokkosis, alışılmadık lokalizasyonlar