Özgün Araştırma

Van’da Süphan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitleri

  • Zeynep TAŞ CENGİZ
  • Mutalip ÇİÇEK
  • Sinan AKBAYRAM
  • Hasan YILMAZ

Gönderim Tarihi: 19.08.2009 Kabul Tarihi: 25.11.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):294-297

Bu çalışma, Van’da bulunan Süphan İlköğretim Okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerin yayılışını belirlemek amacıyla 2005 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Çalışmada, 7–15 yaşlarında 166’sı kız, 229’u erkek olmak üzere toplam 395 öğrenciden dışkı örnekleri alındı. Örnekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında nativ-Lugol, flotasyon ve trichrome yöntemleri ile incelendi. Öğrencilerin %28,9’unda bir ya da daha çok parazit türüne rastlandı. Kız öğrencilerin %28,3’ünde, erkek öğrencilerin ise %29,3’ünde parazitoz saptandı. Dışkı örneklerinde, Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Iodamoeba butschlii ve Endolimax nana’ya sırasıyla %15,4, %6,6, %6,3, %3,3, %1,5, %1,3, %0,5, %0,3, %0,3 ve %0,3 oranlarında rastlandı. Sonuç olarak, ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin prevalansı üzerine sosyoekonomik durumun önemli bir etkisi olduğu ve yörede parazitozun hala bir sorun olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Süphan İlköğretim Okulu öğrencileri, Van