Özgün Araştırma

Van’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları

  • Zeynep TAŞ CENGİZ
  • Sinan AKBAYRAM
  • Mutalip ÇİÇEK
  • Hasan YILMAZ

Gönderim Tarihi: 28.08.2009 Kabul Tarihi: 26.10.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):289-293

Bu çalışma, Van yöresinde ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerde bağırsak parazitozlarının yayılışını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma, 2003–2005 yıllarında 7–15 yaşlarındaki öğrenciler üzerinde yürütüldü. Çalışmada 1289’u kız, 1686’sı erkek olmak üzere 2975 öğrenciden dışkı örneği alındı. Örnekler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında nativ-Lugol, flotasyon ve trichrome yöntemi ile incelendi. Dışkı örnekleri incelenen 2975 öğrenciden 1916’sında (%64,4) bir ya da daha çok parazit türüne rastlandı. Kız öğrencilerin %65,7’sinde, erkek öğrencilerin ise %63,4’ünde parazitoz saptandı. Dışkı muayenesi yapılan öğrencilerde Blastocystis hominis, Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Iodamoeba butschlii, Chilomastix mesnili, Endolimax nana, Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Entamoeba hartmanni, Enteromonas hominis, Retortamonas intestinalis, Dientamoeba fragilis, Trichomonas hominis ve Fasciola hepatica’ya sırasıyla %27,4, %16,4, %14,9, %7,5, %5,3, %3,9, %2,9, %1,8, %1,1, %0,7, %0,6, %0,6, %0,5, %0,5, %0,4, %0,2 ve %0,03 oranlarında rastlandı. Sonuç olarak, temizlik kurallarına yeterince uyulmayan ve sosyoekonomik yönden düşük olan Van yöresinde ilköğretim öğrencilerinde bağırsak parazitozlarına hala yüksek oranlarda rastlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, ilköğretim okulu öğrencileri, Van