Özgün Araştırma

Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı

10.5152/tpd.2017.5444

  • Ahmet Hakan Ünlü
  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Hasan Eren
  • Tülin Karagenç

Gönderim Tarihi: 06.07.2017 Kabul Tarihi: 02.10.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):204-207

Amaç:

Bu çalışmada, Van ili civarında görülen kara salyangozu Helix lucorum’daki Dicrocoeliidae larval dönemlerinin yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Helix lucorum türüne ait salyangozlar, Van ili merkez ilçelerinden Edremit ve Gevaş’tan Nisan, Mayıs ve Haziran 2017 tarihlerinde, özellikle ruminantların yoğun olarak görüldüğü doğal alanlarından toplanmıştır. Toplanan salyangozlar magnezyum klorid ile uyuşturulduktan sonra kabuklarından çıkartılarak sindirim bezleri diseke edilmiştir. Diseke edilen parçalar mikroskop altında incelenerek larval dönemler belirlenmiştir

Bulgular:

Helix lucorum kara salyangozunun Van civarında %22 yaygınlıkla Dicrocoeliid trematodlara ara konaklık yaptığı belirlenmiştir. Mikroskopta saptanan larval evreler fotoğrafla ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Parazitin larval aşamaları ile enfeksiyon sayısı Mayıs ayında en yüksek olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

Dicrocoeliid trematodlarının bazı gelişim dönemlerine ara konaklık yapan H. lucorum kara salyangozu, aynı zamanda bazı ülkelerde insanlar tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak, sert iklime sahip ve İran ile sınırı olan Van bölgesinde bu salyangozun hayvan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacağı sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Helix lucorum, Dicrocoeliidae, Larval dönem, Van