Özgün Araştırma

Iurus dufoureius asiaticus Birula, 1903 (Scorpiones: Iuridae)’un Zehir Proteinleri Üzerine Bir Çalışma

  • Nurşen ALPAGUT KESKİN
  • Halil KOÇ

Gönderim Tarihi: 10.02.2006 Kabul Tarihi: 01.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):60-62

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük akrep türü olan Iurus dufoureius asiaticus Birula, 1903 Iuridae familyasına dahildir ve Türkiye için endemiktir. I. d. asiaticus’un zehir bileşenleri hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Aydın’dan toplanan I. d. asiaticus örneklerinin zehir ekstraktları Tris-tricine SDS-PAGE metoduyla analiz edilmiştir. 6.5 – 205 kDa aralığında toplam 28 protein fraksiyon yada fraksiyon grubu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Iurus dufoureius asiaticus, Iuridae, Zehir, Protein, TSDS Poliakrilamid Jel Elektroforezi