Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi

  • Oktay ALVER
  • Cüneyt ÖZAKIN
  • Emel YILMAZ
  • Sevim AKÇAĞLAR
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 23.03.2005 Kabul Tarihi: 27.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):193-199

Araştırmamızın amacı Ocak 1993- Aralık 2000 tarihleri arasında 8 yıl boyunca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi rutin Parazitoloji laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımını ve sıklığını değerlendirmekti. 32346 dışkı örneğinin tamamı Nativlugol ve Formol Eter metodları ile incelendi. 10897 selofan bant da direkt olarak gözlendi. Örneklerin %8,14’ünde parazit tespit edildi. Bunların %46,32’si kadın, %53,68’i erkekdi. Giardia intestinalis (%3,63) ve Enterobius vermicularis (%3,41) en sık rastlanılan parazitlerdi. Parazitlerin türlere göre dağılımı: Enatmoeba histolytica / dispar 115 (%0,35), Ascaris lumbricoides 73 (%0,22), Taenia spp. 29 (%0,089), Dicrocoelium dentriticum 7 (%0,021), Trichuris trichiura 6 (%0,018), Hymenolepis nana 4 (%0,012), Strongyloides stercoralis 2 (%0,006) şeklindedir. Dışkı örneklerinin %96,47’sinde en az bir parazit, %3,53’ünde iki parazit görüldü. Çalışmamızın sonuçları Marmara bölgesi oranları ile uyum göstemekteydi. Laboratuvar bulgularımız daha önceki laboratuar sonuçlarından daha düşük bulundu.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Bursa