Olgu Sunumu

Uluabat Gölü’nde Yaşayan Kızılgöz Balığında (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) Ektoparazit Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) (Hirudinea: Rhynchobdellida) Bildirimi

10.5152/tpd.2011.52

  • Mustafa Ceylan
  • Yunus Ömer Boyacı
  • Turgay Meke
  • Haşim İnceoğlu
  • Alparslan Kara

Gönderim Tarihi: 27.04.2011 Kabul Tarihi: 05.10.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):207-209

Uluabat Gölü’ndeki balık populasyonlarının izlenmesi amacıyla yapılan biyometrik ölçümler esnasında, dişi bir kızılgöz balığın (Rutilus rutilus) anüsü ile yanal çizgisi arasında ektoparazit bir sülük türü olan Piscicola geometra tespit edilmiştir. Uluabat Gölü’nde daha önce yapılan çalışmalarda Carassius gibelio ve Tinca tinca’nın P. geometra için konakçı oldukları bildirilmiştir. Bu olgu sunumu ile Uluabat Gölü’nde R. rutilus’un da P. geometra’nın konakçıları arasında yer aldığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluabat Gölü, kızılgöz balığı, Rutilus rutilus, Piscicola geometra, Hirudinea