Olgu Sunumu

Çukurova Yöresinde Seyrek Yerleşimli Ekinokokkozis (134 olgu)

  • Sibel HAKVERDİ
  • Hamide SAYAR
  • Mehmet YALDIZ
  • Şeyda ERDOĞAN
  • Bülent AKANSU
  • M. Şerefettin CANDA

Gönderim Tarihi: 02.07.2008 Kabul Tarihi: 19.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):77-81

Ekinokokkozis tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu toplumlarda sıklıkla görülen paraziter bir hastalıktır. Türkiye’de Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Trakya bölgelerinde daha sık izlenmektedir. Yüksek oranda karaciğer ve akciğerde yerleşim gösteren ekinokkokozis seyrek olarak diğer doku ve organlarda da görülebilir. Bu çalışmada Çukurova bölgesinde, 10 yıllık sürede, 962 ekinokokkozis olgusu saptadık. Bu olguların 134’ü (%13,9) akciğer ve karaciğer dışı yerleşimdedir. Seyrek yerleşim gösteren ekinokokkozis olgu oranlarını belirlemek ve konu üzerine dikkati çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, seyrek yerleşim