Özgün Araştırma

Türkiye’nin Kuzeyinde Yabani Farelerde Trypanosoma Türleri

  • Ayşen GARGILI
  • Aynur GÜLANBER
  • Kemal ALTAŞ

Gönderim Tarihi: 04.06.2003 Kabul Tarihi: 12.02.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):12-14

Türkiyenin kuzeyindeki 7 merkezde, ormanlık alanlarda gece kapan kurularak toplam 65 fare yakalandı. Yakalanan farelerden 22 tanesi (% 33.8) Apodemus sylvaticus, 13 tanesi (% 20) Apodemus flavicollis, 14 tanesi (% 21.5) Crocidura suaveolens, 13 tanesi (% 20) Microtus epiroticus ve 3 tanesi (% 4.6) Mus macedenicus olarak tanımlandı. Farelerden alınan kan örneklerinden hazırlanan yayma kan frotilerinde, 3 farenin kanında Trypanosoma musculi’nin trypomastigotlarına rastlandı. Bu protozoon Türkiye’de yabani hayattaki farelerde ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trypanosoma musculi, fare, Türkiye