Özgün Araştırma

Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Kars Platosundaki Tatlı Su Balıklarında Ligula intestinalis Enfeksiyonları

10.5152/tpd.2015.4168

  • Mükremin Özkan Arslan
  • Muhittin Yılmaz
  • Gencay Taşkın Taşçı

Gönderim Tarihi: 11.02.2015 Kabul Tarihi: 09.07.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):218-221

Amaç:

Araştırma Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kars Platosunda yer alan dere ve çaylardaki tatlı su balıklarında Ligula intestinalis parazitlerinin yaygınlığını ve bunların neden olduğu enfeksiyonları bildirmek amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

Çalışma Nisan–Temmuz 2011 tarihleri arasında yürütüldü. Materyali oluşturan balık örnekleri serpme ağ ile avlamak süratiyle yakalandı. Ligula intestinalis pleroserkoidleri yönünden avlama sonrası hemen parazitolojik olarak incelendi.

Bulgular:

Araştırmada 310 adet akarsu balığı Ligula intestinalis plerocercoidi yönünden incelendi. Bu balıkların %55.8’ini Capoeta capoeta, %24.2’sini Squalius cephalus, %11.0’ini Alburnus filippii, % 5.8’ini Barbus plebejus lacerta ve %3.2’sini ise Alburnoides bipunctatus türleri oluşturdu. İncelenen balıkların %2.6 (8/310)’ında L. intestinalis plerocercoidi saptandı. Bu parazitin görülme oranı Barbus plebejus lacerta’da %38.9 (7/18) ve Capoeta capoeta’da %0.6 (1/173) olarak bulundu. Diğer üç balık türü olan Squalius cephalus, Alburnus filippii ve Alburnoides bipunctatus’ta ise cestod larvasına rastlanmadı.

Sonuç:

Bu çalışmada Kars Platosunda yer alan Kars Çayı ve kollarındaki tatlı su balıklarında L. intestinalis plerocercoidleri ilk olarak bildirildi. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 218-21)

Anahtar Kelimeler: Ligula intestinalis, ligulosis, balık