Özgün Araştırma

Türkiye’nin Karaman İlinde Çocuk Oyun Parklarında Toxocara spp. ve Diğer Zoonoz Parazitlerin Yumurtalarının Varlığı

10.4274/tpd.galenos.2020.6256

  • Mehmet Fatih Aydın

Gönderim Tarihi: 26.12.2018 Kabul Tarihi: 03.01.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):17-20

Amaç:

İnsan toksokariosisi (İT) köpek ve kedilerde yaygın olarak bulunan nematod Toxocara canis ve Toxocara cati’den kaynaklanan, dünya çapında yaygın ve ihmal edilen paraziter bir hastalıktır. Çocuklar İT'ye toprak, saç vb. gibi kirli malzemelerle embriyonlu Toxocara spp. yumurtalarını alarak yakalanırlar. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Karaman ilindeki çocuk oyun alanlarındaki Toxocara spp. ve diğer zoonotik parazitleri araştırmaktır.

Yöntemler:

Rastgele seçilen 20 çocuk oyun alanından toplamda 103 (68 kumlu toprak, 26 toprak ve 9 dışkı) örnek 2018 yılı mayıs ayında alınmıştır. Örnekler doymuş NaCl çözeltisi içinde yüzdürme metodu ile incelenmiş ve parazit yumurtaları ışık mikroskobu altında morfolojik olarak teşhis edilmiştir.

Bulgular:

Taranan 20 oyun alanından 11’i (%55, CI=3,6-75,2) ve 27 numune (%26,2, CI=18,4-35,2) bir veya daha fazla parazit türü olarak pozitifti. Toxocara spp. yumurtaları belirlenen en yaygın türler iken (%19,4, CI=12.6-27.8), taeniid (Taenia spp., Echinococcus spp.) ve Ancylostoma spp. yumurtaları sırasıyla yedi (%6.8, CI 2.97-12.7) ve bir (%0.97, CI=0.05-4.21) numunede bulundu. Ayrıca, bir toprak örneğinin hem Toxocara hem de taeniid yumurtaları ile kirlenmiş olduğu bulundu.

Sonuç:

Bu sonuçlar, Karaman’daki çocuk oyun alanlarının İT ve diğer zoonotik enfeksiyonlar için bir kaynak olabileceğini göstermektedir. Evcil hayvanların erişimini engellemek için çocuk oyun alanlarının çitle çevrilmesini tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Toxocara, toprak, oyun alanı, Karaman, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)