Özgün Araştırma

Türkiye’nin Kapadokya Bölgesi’ndeki Yabani Kuşlarda Bulunan Çiğneyici Bit (Phthıraptera) Türleri

10.5152/tpd.2010.07

  • Abdullah İNCİ
  • Bilal DİK
  • Murat KİBAR
  • Alparslan YILDIRIM
  • Önder DÜZLÜ

Gönderim Tarihi: 07.09.2010 Kabul Tarihi: 01.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):174-178

Amaç:

Bu çalışma, 2005-2009 yılları arasında Kapadokya Bölgesi’nde bulunan 7 farklı türe ait 70 yabani yaralı kuş üzerinde yapılmıştır.

Yöntemler:

Bütün kuşlar ektoparazit yönünden muayene edilmiş ve 70 kuştan 29’unun (%41.4) en az bir çiğneyici bit türü ile enfeste olduğu saptanmıştır. Toplanan bit örnekleri %10’luk KOH ile saydamlaştırıldıktan sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve ışık mikroskobu altında teşhis edilmiştir.

Bulgular:

Kızıl şahinden toplanan bitler Laemobothrion maximum, Craspedorrhynchus platystomus, Degeeriella fulva ve Colpocephalum nanum, şahinden toplananlar C. platystomus, L. maximum, D. fulva ve C. nanum, arı şahininden toplananlar D. fulva ve Colpocephalum sp., kara çaylaktan toplananlar Colpocephalum milvi ve L. maximum, uzun kulaklı orman baykuşundan toplanan Strigiphilus barbatus, beyaz balıkçıldan toplanan Comatomenapon elongatum ve beyaz leylekten toplanan bit ise Colpocephalum zebra olarak teşhis edilmiştir.

Sonuç:

Arı şahininin Degeeriella fulva ve Colpocephalum sp. için yeni bir konak olduğu belirlenmiş ve arı şahinindeki bu bit türleri ilk defa bu çalışma ile kayıt altına alınmıştır. Kara çaylaktan toplanan Colpocephalum milvi ve beyaz balıkçıldan toplanan Comatomenapon elongatum Türkiye’den ilk kez bu çalışma ile bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çiğneyici bitler, yabani kuşlar, Kapadokya, Türkiye