Özgün Araştırma

Türkiye’nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar

  • Bayram GÖÇMEN
  • Adem KARAOĞLU

Gönderim Tarihi: 28.03.2005 Kabul Tarihi: 28.06.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):211-218

Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan evcil keçilerin (Capra hircus L.) işkembesinde bulunan Entodiniidae (Ordo: Entodiniomorphida) ailesine ait siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, Entodiniiidae (Entodiniomorphida) ailesine dahil tek cins [Entodinium] dahil 20 tür [E. exiguum, E. nanellum, E. minimum, E. parvum, E. simplex, E. dubardi, E. ovinum, E. dilobum, E. constrictum, E. bovis, E. bursa, E. ellipsoideum, E. longinucleatum, E. caudatum, E. simulans, E. rectangulatum, E. dalli, E. williamsi, E. basoglui ve E. salmani] ve bu türlere dahil olacak şekilde 18 forma [E. parvum f. parvum, E. dubardi f. dubardi, E. longinucleatum f. longinucleatum, E. caudatum f. dubardi, E. caudatum f. caudatum, E. caudatum f. lobosospinosum, E. simulans f. caudatum, E. simulans f. lobosospinosum, E. rectangulatum f. rectangulatum, E. rectangulatum f. lobosospinosum, E. rectangulatum f. dubardi, E. dalli f. rudidorsospinosum, E. williamsi f. williamsi, E. williamsi f. turcicum, E. salmani f. salmani, E. salmani f. monospinosum, E. salmani f. bispinosum, E. salmani f. trispinosum] tespit edilmiştir. Bu çalışma keçilerde Entodinium constrictum, E. bovis, E. bursa, E. ellipsoideum, E. caudatum f. dubardi, E. caudatum f. lobosospinosum, E. simulans f. caudatum, E. simulans f. lobosospinosum, E. dalli f. rudidorsospinosum, E. williamsi, E. basoglui ve E. salmani’nin bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: İşkembe siliyatları, Capra hircus, Diplodiniinae, Entodiniomorphida