Özgün Araştırma

Türkiye’nin Güney Batı Bölgesinde İnsanlardaki Kene Isırıkları: Türlerin Çeşitliliği

10.4274/tpd.galenos.2019.6219

  • Serkan Bakırcı
  • Nuran Aysul
  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Selin Hacılarlıoğlu
  • Hasan Eren
  • Tülin Karagenç

Gönderim Tarihi: 30.11.2018 Kabul Tarihi: 24.02.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):30-35 PMID: 30938134

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde, kene ısırmasından muzdarip insanlar üzerinde saptanan kene türlerini belirlemektir.

Yöntemler:

Ocak-Ekim 2007 tarihleri arasında, Türkiye’nin 9 farklı ilinde kene ısırması şikayeti ile hastanelere başvuran insanlardan toplanan keneler incelenmiştir. Erişkin, larva ve nimf dönemindeki kene örnekleri cins ve/veya tür düzeyinde mikroskobik olarak identifiye edilmiştir. İdentifikasyon ilgili taksonomik anahtarlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Bu çalışmada Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde kene ısırması şikayeti ile hastanelere başvuran insanlardan toplam 2,610 kene örneği toplanmıştır. Bunların 1,858’i Ege Bölgesi’nden, kalan 752 örnek Akdeniz Bölgesi’nden elde edilmiştir. Keneler, Hyalomma spp. (%78,58), Rhipicehalus spp. (%18,89), Ixodes spp. (%0,88), Dermacentor spp. (%0,77), Haemaphysalis spp. (%0,61), Argas spp. (%0,23), ve Ornithodoros spp. (%0,04) olarak identifiye edilmiştir. Sonuçlar, kenelerin büyük çoğunluğunun Hyalomma spp. (n=1,582) nimflerine ait olduğunu göstermiştir. Nimf aşaması çoğunlukla Ege Bölgesi’nde ve %46,13 (n=1,204) oranında bulunurken, Akdeniz Bölgesi’nde %14,48 (n=378) oranında bulunmuştur. Toplanan erişkin keneler içinde (n=913), örneklerin büyük çoğunluğu H. marginatum (n=233, %26,09) olarak identifiye edilmiştir.

Sonuç:

Sonuçlar, Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde insanlarda enfestasyon oluşturabilecek kene türlerinin yüksek çeşitliliğini göstermektedir. Bu nedenle, kene kaynaklı hastalıkların insidansını azaltmada önemli bir rol oynayacak olan kene tutunmasının önlenmesine yönelik bilgiler yayınlamak önem arz etmektedir.

Tam Metin (İngilizce)