Özgün Araştırma

Türkiye’nin Deniz Balıklarından Dört Parazitik Crustacean Türü

  • Mehmet Cemal OGUZ
  • Ahmet ÖKTENER

Gönderim Tarihi: 29.09.2006 Kabul Tarihi: 12.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):79-83

Bu çalışmanın amacı Türkiye Deniz Balıklarının parazitik kopepodları hakkında ön bir bilgi vermektir. Bu çalışmada Türk kıyılarında dört farklı balık türünden dört parazitik crustacean: Avrupa pisi balığının (Platichtys flesus Linnaeus, 1758; Pleuronectidae) solungaçlarından Lepeophtheirus europaensis Zeddam, Berrebi, Renaud, Raibaut & Gabrion, 1988; Atlantik lapin balığının (Symphodus tinca Linnaeus, 1758; Labridae) kaudal pedunkulundan Nerocila bivittata (Risso, 1816); Avrupa sardalya balığının (Sardina pilchardus Walbaum, 1792; Clupeidae) ağız tabanından Ceratothoa oestroides (Risso, 1826); çipura balığının (Sparus aurata Linnaeus, 1758; Sparidae) ve istavrit balığının (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758; Carangidae) vücut yüzeylerinden Anilocra physodes (Linnaeus, 1758) rapor edilmiştir. Daha sonra, 1931’den beri Türkiye deniz balıklarından rapor edilmiş parazitik kopepodlar, toplandıkları konak türleri, toplandıkları mevkiler ve ilgili araştırmacıların isimlerinin listesi bu çalışmadaki yeni kayıtla birlikte verilmiştir. Günümüzde Türkiye denizlerinden 25 konak balık türünden 23 parazitik kopepod türü kaydedilmiştir. Türkiye Kıyılarından Lepeophtheirus europaensis Zeddam, Berrebi, Renaud, Raibaut & Gabrion, 1988 ilk kez rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Copepod, isopod, Lepeophtheirus, Nerocila, Ceratothoa, Anilocra