Özgün Araştırma

Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Faunası

10.5152/tpd.2018.5339

  • Özge Kuçlu
  • Bilal Dik

Gönderim Tarihi: 11.01.2018 Kabul Tarihi: 04.04.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):138-143

Amaç:

Batı Karadeniz Bölgesi sivrisinek (Diptera: Culicidae) faunasını belirlemek amacıyla 2014 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmada 2014 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait 6 ilde (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak) Onderstepoort tipi ışık tuzakları kullanılarak sivrisinek örnekleri yakalanmıştır.

Bulgular:

Bu araştırmada 1843 sivrisinek örneği toplanmış, 1529 sivrisineğin tür teşhisleri yapılabilmiş ve 4 cinse: Aedes (Ae.), Anopheles (An.), Culex (Cx.) ve Culiseta (Cs.) ait 13 tür; Ae. caspius, Ae. flavescens, Ae. pullatus, Ae. vexans, An. claviger, An. hyrcanus, An. maculipennis s.l., An. plumbeus, An. sacharovi, Cx. theileri, Cx. pipiens, Cs. annulata, Cs. longierolata saptanmıştır. Ae. caspius (734), An. maculipennis (384), Cx. theileri (215) ve Cx. pipiens (85)’in baskın türler olduğu görülmüştür. En çok sivrisinek örneği Temmuz ayında (1412), en az örnek ise Haziran ayında (91) toplanmıştır.

Sonuç:

Bu araştırma ile Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde 13 sivrisinek türü tespit edilmiştir. Sivrisinekler sırası ile en fazla Temmuz ve Ağustos aylarında toplanmıştır. En baskın türler; sırasıyla Ae. caspius, An. maculipennis s.l., Cx. theileri ve Cx. pipiens olmuştur

Anahtar Kelimeler: Anopheles, Aedes, Culex, Culiseta, Türkiye