Özgün Araştırma

Türkiye’den Pennella balaenopterae Koren and Danielssen, 1877 (Copepoda: Pennelidae)’nın İlk Raporu

  • Erdoğan ÇİÇEK
  • Ahmet ÖKTENER
  • Osman Bahadır ÇAPAR

Gönderim Tarihi: 22.01.2007 Kabul Tarihi: 28.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):239-241

6 Mayıs 2002’de Avluk Sahilinde (Türkiye’nin doğu Akdeniz Sahili, İskenderun Körfezi, Yumurtalık Limanı) ölü olarak bulunan balinadan, Balaenoptera physalus (Cetacaea: Mysticeti) bir parazitik kopepod Pennella balaenopterae Koren and Danielssen, 1877 (Copepoda: Pennelidae) rapor edilmiştir. Pennella balaenopterae Türkiye Denizleri için yeni bir kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Balaenoptera, parazitik kopepod, Pennella, Akdeniz