Derleme

Türkiye’deki Bit Faunasının Mevcut Durumu

10.5152/tpd.2010.17

  • Abdullah İNCİ
  • Alparslan YILDIRIM
  • Bilal DİK
  • Önder DÜZLÜ

Gönderim Tarihi: 07.09.2010 Kabul Tarihi: 01.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):212-220

Türkiye’deki kuşlarda ve memelilerde bulunan bit türlerinin mevcut durumu henüz daha tamamlanmamıştır. Bugüne kadar insan ve hayvanlarda morfolojik olarak teşhis edilen 50 cinste 109 bit türü bildirilmiştir. Kanatlı bitleri arasında, 22 cinse ait toplam 43 tür Ischnocera’da tespit edilmiştir. Amblycera’da ise Menoponidae familyasında 14 cinste 35 tür saptanırken, Laemobothriidae familyasında yalnızca bir tür bulunmuştur. Memeli bitleri arasında Anoplura’da 8 cinste 20 tür tespit edilmiştir. Yine memeli bitleri arasında Ischnocera’da 3 cinste 8 tür saptanırken, Amblycera’da 2 cinste 2 tür bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kanatlı bitleri, memeli bitleri, Türkiye