Özgün Araştırma

Türkiye’deki Bazı Kuş Türlerinden Yeni Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türü Kayıtları

10.5152/tpd.2010.06

  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 26.05.2010 Kabul Tarihi: 17.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):168-173

Amaç:

Bu araştırma bazı kuşlarda bulunan bit türlerini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla bir adet Kumru (Streptopelia decaocto), bir adet Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulatus) ve bir adet Yaz Ördeği (Marmaronetta angustirostris) bit yönünden incelenmiştir.

Bulgular:

Kumru (Streptopelia decaocto)’da Columbicola bacillus (Giebel, 1866), Muhabbet Kuşu (Melopsittacus undulatus)’nda Afrimenopon waar (Eichler, 1947) Yaz Ördeği (Marmaronetta angustirostris)’nde ise Anatoecus icterodes (Nitzsch, 1818)’e rastlanmıştır.

Sonuç:

Bu türlerin üçü de Türkiye’den ilk kez bildirilmiş, Anatoecus icterodes ise yaz ördeğinden dünyada ilk kez rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Phthiraptera, Columbicola bacillus, Afrimenopon waar, Anatoecus icterodes, Türkiye