Özgün Araştırma

Türkiye’de Yaygın ve Sokucu Olmayan Moth Flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) Faunasında Yeni Türler

  • Jan JEZEK
  • Şükran YAĞCI

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 26.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):188-192

Türkiye’den 9 adet moth flies ilk kez kaydedildi. Bu türler Copropsychoda brevicornis (Tonnoir), Logima albipennis (Zetterstedt), L. satchelli (Quate), L. zetterstedti Jezek, Psycha grisescens (Tonnoir), Psychoda uniformata Haseman, Psychomora trinodulosa (Tonnoir), Tinearia alternata (Say) ve T. lativentris (Berden) dir. Ayrıca bu 9 türe ek olarak Paramormia (Duckhousiella) ustulata (Walker) ve Psychodocha cinerea ( Banks) türlerinin tanımlaması da bu çalışmada yer aldı. Çalışmanın yapıldığı lokalitelere ait önemli bilgiler kaydedildi. Biotoplar genel olarak belirlendi ve gerçek dağılımları ilave edildi. Halen Türkiye moth flies faunasına ait 17 cinse bağlı 31 tür tespit edilmiş bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psychodinae, fauna, dağılım, kontrol listesi, Türkiye