Derleme

Türkiye’de Yabani Kuşlardaki (Aves) Bitler (Phthiraptera) Üzerine Çalışacak Araştırıcılara Tavsiyeler

10.5152/tpd.2014.3828

  • Bilal Dik

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):248-254

Türkiye bit (Antennata: Phthiraptera) faunası yeterince bilinmemektedir. Bu takımda yer alan türlerin büyük bir kısmı kanatlı hayvanlarda parazitlenmektedir. Türkiye’de görülen 500’e yakın kuş türünün büyük bir çoğunluğu bit yönünden incelenmemiş, incelenenlerin bir kısmında bite ratslanmamış ve bu nedenle kanatlı hayvanlarda görülen bit faunası yeterince ortaya çıkarılamamıştır. Bu makale bu konuda çalışacak olanlara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu makalede, bu konuda çalışacak araştırıcıların hangi özelliklere ve bilgilere sahip olmaları, araştırma sırasında nelere dikkat etmeleri ve bitlerin teşhisleri sırasında hangi morfolojik kriterleri incelemeleri gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 248-54)

Anahtar Kelimeler: Bit, Phthiraptera, Ischnocera, Amblycera, yabani kuş