Özgün Araştırma

Türkiye’de, Tarla Sincaplarının (Citellus citellus (L.)) Ektoparazitleri

  • Uğur USLU
  • Bilal DİK
  • Ahmet GÖKÇEN

Gönderim Tarihi: 28.01.2008 Kabul Tarihi: 26.02.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):142-145

Bu çalışma, Konya yöresinin kırsal bölgelerinden yakalanan, 100 adet tarla sincabının ektoparazitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Muayene edilen tarla sincaplarının %16’sı, en az bir ektoparazit ile enfekte bulunmuştur. Tarla sincaplarında iki çeşit ektoparazite rastlanmış, % 10’unun pirelerle, % 7’sinin ise kenelerle enfeste olduğu tespit edilmiştir. Muayene edilen tarla sincaplarının üzerinde Nosopsyllus fasciatus %10 ve Pulex irritans %1 oranlarında bulunbuştur. Aynı şekilde, araştırılan Citellus citellus’ların üzerinde Haemaphysalis sp. nimfleri %5, Ixodes sp. ve Ixodes sp. nimfleri %1 oranında tespit edilmiştir. Ektoparazitlerin prevalansı konağın cinsiyet ve yaşı ile ilişkili bulunmamıştır. Türkiye’de yer sincapları nispeten çok az ektoparazit taşımaktadır. Bu araştırma, Türkiye’de tarla sincaplarının (Citellus citellus) ektoparazitleri üzerine yapılan ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Tarla sincabı, ektoparazit, pire, kene, Türkiye