Özgün Araştırma

Türkiye’de Sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) Görülen Bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) Türleri

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU
  • Özlem DERİNBAY EKİCİ
  • Nermin IŞIK

Gönderim Tarihi: 03.07.2009 Kabul Tarihi: 21.10.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):316-320

Bu araştırma sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L) görülen bit türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, avcılar tara-fından av sezonunda avlanan ve poşet torbalar içerisinde laboratuarımıza gönderilen 27 sığırcık bit yönünden incelenmiştir. Enfeste sı-ğırcıklardan dokuz adet bit örneği toplanmış ve içlerinde %70’lik alkol bulunan ayrı ayrı şişelerde saklanmışlardır. Toplanan örnekler %10’luk KOH solüsyonu içinde bir-iki gün saydamlaştırıldıktan sonra, Kanada Balsamı ile lamlara yapıştırılmışlar ve ışık mikroskobun-da incelenerek teşhis edilmişlerdir. İncelenen 27 sığırcıktan dördünün (%14,81) bitlerle enfeste olduğu gözlenmiş, Myrsidea cucullaris (Nitzsch, 1818), Brueelia nebulosa (Burmeister, 1838) ve Sturnidoecus sturni (Schrank, 1766) ve Brueelia sp. olmak üzere dört tür sap-tanmıştır. Bu türler Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Myrsidea cucullaris, Brueelia nebulosa, Sturnidoecus sturni, Sturnus vulgaris, Sığırcık