Derleme

Türkiye’de Ruminant Theileriosis’inin Mevcut Durumu ve Ekonomik Etkisi

  • Hatice CİCEK
  • Hasan CİCEK
  • Mustafa ESER
  • Murat TANDOGAN

Gönderim Tarihi: 22.05.2009 Kabul Tarihi: 16.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):273-279

Türkiye’de ruminant theileriosis’inin tanısı kan ve lenf frotilerinin mikroskobik muayenesi, seroloji, kene tükürük bezinin boyanması ve moleküler tekniklere dayanmaktadır. Bazı araştırıcılar T.mutans’ın varlığını mikroskobik muayene (%7,4 - %36,7) ve deneysel çalışmalara göre bildirsede bu parazit moleküler tekniklerle belirlenememiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde T.buffeli/orientalis’in prevalansı moleküler tekniklerle %0,9 ve %13,6 arasında saptanmıştır. T.annulata’nın neden olduğu tropical theileriosis Türkiye’de önemli sağlık ve yetiştiricilik sorunu oluşturmaktadır. Endemik stabil bölgelerde tropical theileriosis’in neden olduğu tahmini ekonomik kayıp 598, 133 ve 130,000 Amerikan dolarıdır. Türkiye’nin değişik bölgelerinde T.annulata’nın mikroskobik prevalansı %0 ve %60,5 arasında açıklanmıştır. T.annulata’nın serolojik prevalansı IFA testiyle %1,8 ve %91,4 arasında belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda, parazitin prevalansı moleküler tekniklerle %15,4 ve%61,2 arasında saptanmıştır. Türkiye’de koyun ve keçilerde theileriosis’e bağlı klinik vakalara rastlanılmamıştır. Kan frotilerinin mikroskobik muayenesine göre T. ovis /recondita’nın prevalansı %0 ve %41,3 arasında belirlenmiş ve seroprevalansı IFA testiyle %8,2 ve %63,2 arasında bulunmuştur. Parazitin prevalansı moleküler tekniklerle %41,8 ve %67,7 arasında açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ruminant, theileriosis, ekonomik etki, Türkiye