Özgün Araştırma

Türkiye’de Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’dan Gregarina typographi Fuchs (Sporozoa, Gregarinidae)’nin İlk Kaydı

10.5152/tpd.2010.08

  • Mustafa YAMAN
  • Hilal BAKİ

Gönderim Tarihi: 13.04.2010 Kabul Tarihi: 19.07.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):179-182

Amaç:

Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Ips typographus türündeki patojen varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Araziden toplanan örnekler en kısa sürede labaoratuvara getirilmiştir. Ringer solüsyonu ile diseksiyon yapılarak mikroskobik incelemeleri tamamlanmıştır.

Bulgular:

Artvin, Rize ve Giresun illerinden toplam 780 adet Ips typographus örneği incelenmiştir. Her 3 ilde de gregarin patojeninin varlığı tespit edilmiştir. Disekte edilen 780 böcekten 27 tanesinde gregarin enfeksiyonuna rastlanılmıştır. Enfeksiyon yüzdesi % 3,4 tür. Çalışma boyunca patojene ait çeşitli hayat safhaları (trofozoit, gamont, kist ve şizigi) gözlenmiştir. Gametokistler küremsi şekilli ve 77-85 μm çapında ölçülmüştür. Gamontların total uzunluğu min. 90 μm, max. 155 μm olarak ölçülmüştür. Patojenin vücut kısımlarına ait gerekli ölçümler karşılaştırılarak karakterizasyonu yapılmış ve Gregarina typographi olarak tanımlanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada, Ips typographus’tan G. typographi (Apicomplexa: Gregarinidae) patojeninin varlığı ülkemiz için ilk kez kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gregarin patojeni, Ips typographus, Gregarina typographi