Özgün Araştırma

Türkiye’de Lymantria dispar (Lepidoptera, Lymantriidae)’dan İzole Edilen Bir Nükleopolihedrovirüs’ün İlk Kaydı

10.5152/tpd.2012.22

  • Mustafa Yaman
  • Çağrı Bekircan
  • Renate Radek
  • Andreas Linde

Gönderim Tarihi: 03.01.2012 Kabul Tarihi: 09.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):92-95

Amaç:

Çingene kelebeği; Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Lymantriidae) tüm dünyada meyve ve orman ağaçlarının en bilindik zararlısıdır. Bu böcek Türkiye’de de en önemli zararlılardan biridir. Günümüzde L. dispar entomopatojenik virüslerin kullanımı gibi çeşitli biyolojik mücadele metotları ile control edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı çingene kelebeğinde tespit edilen ve Türkiye’de ilk kayıt olan, bir entomopatojenik nükleopolihedrovirüsün karakterizasyonunu gerçekleştirmektir.

Yöntemler:

Enfekte larvalardan elde edilen PIB’ler; DP-25 dijital kameralı Olympus BX51 mikroskopu ve DP2-BSW Soft Imaging görüntüleme sistemi kullanılarak fotoğraflanıp ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca Philips 208 elektron mikroskopu (TEM) kullanılarak PIB’ler üzerinde incelemeler yapıldı.

Bulgular:

Bu virüs nükleopolihedrovirüs grubunun genel özelliklerini taşımaktadır. PIB’ler genelde poligonal şekilli, ortalama ölçüleri 2.03±0.25 μm olup, ölçüler 1.65 μm den 2.21 μm’e kadar değişkenlik göstermektedir. PIB’ler içerisindeki her bir virion 1-8 nükleokapsid içermektedir. Viral parçacıkların boyutları 366.67±54.72 (312-500) x 42.95±6.12 (30-47) nm’dir.

Sonuç:

Türkiye’de ilk defa Lymantria dispar multinükleopolihedro virüsün (LdMNPV-TR) izolasyonu ve karakterizasyonu gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Lymantria dispar, nükleopolihedrovirüs, biyolojik mücadele