Özgün Araştırma

Türkiye’de, Konya Yöresindeki Yaban Tavşanlarında (Lepus europaeus L.) Bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae)Türlerinin Yaygınlığı

  • Bilal DİK
  • Ugur USLU

Gönderim Tarihi: 30.01.2008 Kabul Tarihi: 17.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):146-148

Bu çalışma Konya yöresindeki yaban tavşanlarındaki (Lepus europaeus L.) bitlerin yaygınlıklarını tespit etrmek amacıyla Ekim 2003-Ocak 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu süre içerisinde 54 yaban tavşanı bit yönünden incelenmiş, beşi (%11) bitlerle enfeste bulunmuş ve enfeste tavşanlardan toplam 41 adet bit örneği toplanmıştır. İki tür Haemodipsus lyriocephalus (Burmeister, 1839) ve H.setoni Ewing, 1924 tespit edilmiş ve H.lyriocephalus’un H.setoni’ye oranla daha yaygın olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anoplura, Haemodipsus lyriocephalus, Haemodipsus setoni, Yaban Tavşanı, Türkiye