Derleme

Türkiye’de Kenelerin Mevcut Durumu: 1916-2016 Yılları Arasındaki Yüzyıllık Periyoda Dayanan Bir Derleme

10.5152/tpd.2016.4844

  • Abdullah İnci
  • Alparslan Yıldırım
  • Önder Düzlü

Gönderim Tarihi: 08.06.2016 Kabul Tarihi: 28.08.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):152-157

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevresel ve biyo-ekolojik değişiklikler, bazı idari ve politik hatalar ile küresel ısınma kenelerin davranışlarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Kene enfestasyonlarına ve kene ile bulaşan hastalıklara karşı halkın duyarlılığı küresel manada artmıştır. Bu noktada son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO), keneler ve kenelerle bulaşan hastalıklara karşı spesifik mücadele stratejileri üzerine “Tek Sağlık” adı altında yeni bir konsept geliştirmiştir. Bu konunun önemini vurgulamak için WHO, 2015 yılını vektör-borne hastalıklar yılı olarak deklare etmiş ve “küçük ısırık büyük tehdit” şeklinde slogan geliştirmiştir. Küresel mücadele stratejileri arasında, kene popülasyonlarının artış dinamikleri ve epidemiyolojik bakış açısını açıkça ortaya koyma ve özellikle zoonotik karakterli kene kaynaklı hastalıkların insidensi üzerine kenelerin etkileri gibi konular özellikle hedef alınmıştır. Son yüzyılda Türkiye’de, argasidae ve ixodidae ailelerine ait sırasıyla üç ve altı soyda sekiz argasid ve otuz dokuz ixodid kene türünü kapsayan toplam kırk yedi kene türü rapor edilmiştir. Bu derlemede, Türkiye’de 1916 ve 2016 yılları arasındaki yüzyıllık periyotta, varlığı bildirilen kene türleri, bunların bölgesel ve mevsimsel dağılışları ile medikal ve veteriner önemleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yüzyıllık periyot, mevcut durum, keneler, Türkiye