Özgün Araştırma

Türkiye’de Kapadokya Bölgesinde Simulium (Wilhelmia) Türlerinin (Diptera: Simuliidae) İstilasında Oluşan Ekonomik Kayıplar

10.5152/tpd.2014.3446

  • Savaş Sarıözkan
  • Abdullah İnci
  • Alparslan Yıldırım
  • Önder Düzlü
  • Elmer W. Gray
  • Peter H. Adler

Gönderim Tarihi: 18.11.2013 Kabul Tarihi: 09.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):116-119

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesinde Simulium (Wilhelmia) türlerinin istalası nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hesaplanmasıdır.

Yöntemler:

Simulium (Wilhelmia) türlerinin istilası nedeniyle 2006-2007 yıllarında oluşan ekonomik kayıplar, hayvancılık (süt sığırcılığı), turizm (oteller) ve kontrol harcamalarının toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Bulgular:

Toplamda, 2.000.000’dan fazla yerli ve yabancı turist ile bölgedeki nüfusun yanında 60.000 civarında hayvan sinekler tarafından rahatsız edilmiştir. Simulium istalasından en fazla turizm sektörü etkilenmiştir.

Sonuç:

Sinek istilasının maliyeti, 2013 yılı cari fiyatlarıyla 10.626.966 TL (US$ 5.45 million) olarak hesaplanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 116-9)

Anahtar Kelimeler: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, kara sinek, Kapadokya, ekonomik etki, hayvancılık