Özgün Araştırma

Türkiye’de insandan ilk izole edilen Echinococcus multilocularis suşu

  • Tonay INCEBOZ
  • Metin KORKMAZ
  • Yaman TOKAT
  • Ahmet ÜNER

Gönderim Tarihi: 24.08.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):31-33

Küçük bir cestod olan Echinococcus multilocularis’in erişkini tilkiler başta olmak üzere etçillerde bulunmaktadır. Dünyanın kuzey yarım küresinde görülen bu cestod insanlarda genellikle ölümcül seyreden bir hastalık olan alveolar echinococcosisin etkenidir. E. multilocularis metacestodları Meriones unguiculatus türü kemirgenlerde deneysel olarak geliştirilebilmekte, elde edilen metacestodlardan başta tanı için gerekli antijenler olmak üzere çok amaçlı yararlanılabilmektedir. Bu amaçla, çalışmada alveolar echinococcosis teşhisi alan bir hastanın operasyon materyalinden Türkiye’de ilk kez Meriones unguiculatus üzerinde Echinococcus multilocularis metacestodları geliştirilerek yerli bir suş izole edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alveolar echinococcosis, suş izolasyonu