Özgün Araştırma

Türkiye’de ilk Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: Actinedida: Cheyletidae) olgusu ve Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) (Diptera: Pupipara: Hippoboscidae)’ lerdeki yaygınlığı

10.5152/tpd.2012.40

  • Bilal Dik

Gönderim Tarihi: 09.04.2012 Kabul Tarihi: 07.06.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):169-173

Amaç:

Bu araştırma P. canariensis’lerde bulunan akar türlerini ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Güvercinler karton bir kutu içerisinde karbamatlı bir insektisitle ilaçlanmış, 15-20 dk süreyle bekletilmiş ve daha sonra kutunun dibine düşen tüm ektoparazitler bir petri kabı içine toplanmıştır. Toplanan P. canariensis örnekleri çıplak gözle ve stereomikroskop altında bit ve akar varlığı yönünden incelenmiştir. Toplanan akarlar saydamlaştırıldıktan sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve teşhis edilmişlerdir.

Bulgular:

Güvercinlerden 42 adet P. canariensis toplanmış ve bu sineklerin 15’i (%35.71) akarlarla enfeste bulunmuştur. P. canariensis’lerden toplam 46 adet akar toplanmış ve mikroskobik incelemede bu akarların Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 oldukları tespit edilmiştir.

Sonuç:

Bu araştırma ile P. canariensis‘lerin yaklaşık olarak üçte birinin Ornithocheyletia hallae ile enfeste olduğu tespit edilmiş ve bu akar türü Türkiye’den ilk kez bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Columba livia, Pseudolynchia canariensis, akar, Ornithocheyletia hallae, Konya